Publicitate

19 mai 2020

Întreguri poștale - plicuri: General de corp de armată Gheorghe Avramescu

Ajunsă la cea de a IV-a ediție, Expoziția filatelică „Slavă eroilor neamului” a oferit organizatorilor posibilitatea de a propune realizarea unui număr de opt plicuri cu tematică adecvată, reprezentând aspecte variate din istoria poporului român. Toate plicurile poartă înscrisul „Expoziția filatelică / Slavă eroilor neamului / Muzeul Militar Național / București 19-27 mai 1996”.
Ultimul întreg poștal din serie, cel cu codul 061/96, îi este dedicat generalului de corp de armată Gheorghe Avramescu (1884-1945). Marca fixă, cu valoarea nominală de 150 lei, și semiilustrația plicului reproduc portretul eroului. 
Născut la Botoșani, a participat la războaiele balcanice. În timpul primului război mondial a dovedit calități de mare comandant și a dat numeroase pilde de eroism. Sub comanda sa, vânătorii de munte ai Armatei a 3-a au eliberat Bucovina la începutul celui de-al doilea război mondial, au forțat Nistrul ajungând rapid pe Nipru. În timp ce era comandant al Armatei a 4-a, în ultima parte a războiului a jucat un rol important în eliberarea Ardealului. Pe data de 3 martie 1945 a fost arestat la Malinovski și a fost trimis, împreună cu familia, la Moscova pentru a fi judecat... Nu s-a mai întors.

Câteva obliterări speciale:

Cu prilejul comemorării a 50 de ani de la moartea mareșalului Ion Antonescu (1882-1946), Cercul Filatelic „Nicolae Bălcescu” din București a realizat o ștampilă filatelică (omologată de AFR la poziția 412) care a fost aplicată la Jilava pe data de 1 iunie 1996.

Cu prilejul celei de a IV-a ediții a expoziției „Slavă eroilor neamului” a fost realizată și o ștampilă omoloagă întregului poștal.

În continuare vom reproduce câteva francaturi mai deosebite:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu