Publicitate

27 februarie 2021

ETNIC 2021

EXPOZIȚIA FILATELICĂ INTERJUDEȚEANĂ
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

„ETNIC 2021” - „REȘIȚA 250” - UN PANOU

Reșița, 25 - 26 iunie 2021

REGULAMENT1.  ORGANIZARE


1.1. Expoziția filatelică interjudețeană cu participare internațională „ETNIC 2021” - „REȘIȚA 250” - Un panou se va organiza la Reșița în perioada 25 - 26 iunie 2021. Aceasta va fi organizată de Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș Severin în colaborare cu Asociația Filateliștilor din județul Caraș Severin și Centrul Universitar UBB din Reșița. Expoziția filatelică bianuală „ETNIC” se află la cea de a VII-a ediție.

1.2. Expoziția este dedicată împlinirii a 250 de ani de activitate industrială la Reșița și „In memoriam ing. Ion Borca” (1935 - 2020).

1.3. Expoziția se va desfășura în conformitate cu prezentul regulament precum și în baza reglementărilor Federației Filatelice Române de organizare a expozițiilor filatelice din România.

1.4. La expoziție sunt invitați să participe filateliști din țară și străinătate, care posedă exponate cu tematica Reșița, județul Caraș-Severin, minorități naționale și tot ce decurge din acestea.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

2.1. Expoziția este deschisă tuturor filateliștilor români și străini cu exponate „Un panou”.

2.2. Participarea la expoziție se va solicita prin completarea Cererii de participare pusă la dispoziție de Comitetul de organizare. Prin completarea cererii de participare, solicitantul își exprimă acordul cu prezentul regulament.

2.3. Cererile de înscriere trebuie să ajungă la Comitetul de organizare până la data de 15 aprilie 2021, având viza asociației din care face parte expozantul. Cererile de înscriere se trimit pe adresa: Biblioteca Germană „Alexander Tietz”, Bd. Revoluția din Decembrie, nr. 22, RO-320086 Reșița, județul Caraș-Severin.

2.4. Comitetul de organizare, în funcție de spațiul disponibil, își rezervă dreptul de a accepta exponatele și va confirma acceptul participării până la data de 20 aprilie 2021.

2.5. Exponatele vor avea 15 file A4 și trebuie protejate în folii de plastic, iar pe verso se vor completa datele de identificare ale expozantului și numărul filei de pe panou.

2.6. Exponatele acceptate trebuie să ajungă la comitetul de organizare până la data de 15 mai 2021, la adresa de mai sus.

2.7. Fiecare exponat va fi însoțit de un inventar în 3 exemplare, cu indicarea numărului de mărci sau piese ce se găsesc pe fiecare foaie și cu valoarea exponatului.

2.8. Cheltuielile pentru expedierea exponatelor la Comitetul de organizare vor fi suportate de către expozanți

2.9. Exponatele vor fi returnate de Comitetul de organizare în maximum 30 zile de la închiderea expoziției, prin grija și cheltuiala Forumului Democratic al Germanilor din județul Caraș Severin.

3. CLASE DE PARTICIPARE

3.1. Clasa de onoare rezervată membrilor juriului și ai familiilor acestora și invitaților.

3.2. Clasa de competiție - maturi și tineret cuprinzând exponate de:

- Istorie poștală locală și din zonă

- Filatelie tematică și de subiect, reprezentând tot ce este legat de Reșița și județul Caraș-Severin, personalități etnice, aspecte din cultură, literatură, artă, patrimoniu și religie din mediul etnic sau interetnic, regiunile unde conviețuiesc minoritățile naționale în România și în străinătate;

- Maximafilie

- Cartofilie

- Întreguri poștale

4. JURIUL EXPOZIȚIEI

4.1. Juriul expoziției va fi alcătuit din 3 membri și un secretar fără drept de vot.

4.2. Hotărârile juriului nu vor fi motivate și sunt definitive.

4.3. Juriul expoziției va acorda distincții în rang de maxim vermeil mare la maturi și vermeil la tineret, în funcție de numărul de puncte acordat fiecărui expozant.

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Cu ocazia expoziției, Comitetul de organizare va marca evenimentul prin mijloace filatelice specifice (catalogul și palmaresul expoziției, diploma expoziției, plicuri și ștampile speciale și medalia expoziției). Toate materialele realizate se vor distribui gratuit tuturor expozanților, membrilor Comitetului de organizare, membrilor juriului, oficialităților și tuturor celor care vor contribui la buna organizare a acestei expoziții.

5.2. Expozanții care vor participa cu mai multe exponate vor primi numai un set din materialele realizate cu ocazia expoziției.

5.3. Cele mai valoroase exponate vor fi recompensate cu premii speciale constând în diferite materiale filatelice, cărți etc.

5.4. În cazul în care, din motive pandemice, expoziția nu se va putea organiza cu public, ea va putea fi urmărită virtual pe canalele de socializare

Adresa comitetului de organizare este:

Biblioteca Germană „Alexander Tietz”,

Bd. Revoluția din Decembrie Nr. 22,

RO-320086 Reșița, județul Caraș-Severin

Comitetul de organizare:

Erwin Josef Ţigla (0740 76 16 72; contact@erwinjoseftigla.ro)
Gustav Hlinka
dr. ing. Cristian Paul Chioncel

20 februarie 2021

Buzău, 590 de ani de atestare documentară

Romfilatelia introduce în circulație marți, 23 februarie 2021, o emisiune de mărci poștale tematice din seria Orașele României, intitulată Buzău, 590 de ani de atestare documentară (LP #2316).
Orașul Buzău se înscrie în documentele istoriei Țării Românești ca loc în care s-au petrecut evenimente importante, printre care merită menționate următoarele: existența lui ca târg și punct de vamă (statut atestat de un document emis la curtea domnitorului Dan al II-lea la 30 ianuarie 1431), sediu episcopal, atestat documentar în 1525 sub domnia lui Radu de la Afumați (episcopia a fost înființată în anul 1500, în timpul domniei lui Radu al IV-lea, zis cel Mare), organizarea, sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, a unei tipografii de sub teascurile căreia au ieșit cărți valoroase în limba română între anii 1691 și 1704.
Emisiunea de mărci poștale aniversară dedicată Buzăului reproduce în imaginile sale patru monumente arhitectonice reprezentative legate strâns de istoria, cultura și viața socială a orașului.
Pe timbrul cu valoarea nominală de 2,10 lei (contravaloarea unei corespondențe neprioritare interne cu greutatea cuprinsă între 50 și 100 de grame) este ilustrat Palatul Comunal, aflat în centrul orașului Buzău, fiind sediul actual al Primăriei și al Consiliului Local.
Conacul Marghiloman, a cărui imagine este reprodusă pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei (contravaloarea unei corespondențe neprioritare externe cu greutatea cuprinsă între 50 și 100 de grame), este un ansamblu arhitectonic reprezentativ al orașului Buzău.
Pe timbrul cu valoarea nominală de 9 lei (contravaloarea unei corespondențe prioritare externe cu greutatea de până în 50 de grame) este redată Catedrala Arhiepiscopală. Actualul edificiu al Catedralei Arhiepiscopale a fost ridicat la inițiativa arhiepiscopului Epifanie, între anii 2002 și 2009, după tipicul bisericilor creștine românești, fiind compartimentată în pronaos, naos și altar.
Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 10,50 lei (contravaloarea unei corespondențe prioritare externe cu greutatea cuprinsă între 50 și 100 de grame), este cea mai importantă instituție de învățământ liceal din Buzău, înființată în anul 1867, având ca sediu o construcție ridicată pe un teren al Mănăstirii Banului.
Emisiunea este completată de plicul prima zi și este paginată în coli de 32 timbre și minicoală de 5 timbre + 1 vinietă + 3 tabsuri.

11 februarie 2021

Șoimi

Șoimii sunt păsări de pradă diurne, foarte bune zburătoare, agile și rapide; aripile lor lungi și ascuțite le permit să zboare cu viteză mare și să își schimbe rapid direcția în zbor. Trăiesc pe toate continentele, cu excepția Antarcticii, într-o varietate de habitate, de la tundra polară la păduri tropicale.
Romfilatelia, în colaborare cu Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, introduce în circulație, vineri, 12 februarie 2021, o nouă emisiune de mărci poștale dedicată Faunei: ȘOIMI (LP #2315) compusă din 4 mărci poștale, 1 FDC (202 plicuri) și 4 maxime (185 de seturi).
Șoimul dungat de pădure (Micrastur ruficollis) apare pe timbrul cu valoarea nominală de 2,20 lei (contravaloarea unei corespondențe neprioritare interne cu greutatea cuprinsă între 100 și 500 de grame).
Șoimul pitic (Polihierax semitorquatus) este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 2,60 lei (contravaloarea unei imprimate neprioritare interne cu greutatea cuprinsă între 500 și 1.000 de grame).
Șoimul de iarnă (Falco columbarius) este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 5,50 lei (contravaloarea unei corespondențe neprioritare externe cu greutatea de până în 50 de grame).
Șoimul călător (Falco peregrinus) este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 19,50 lei (contravaloarea unei recomandate externe cu greutatea de până în 50 de grame) și pe plicul „prima zi” a emisiunii.
Emisiunea este machetată de către Mădălina Papuc și paginată în coala de 32 timbre cu tête-bêche și minicoală de 5 timbre + 1 vinietă.

08 februarie 2021

Scrisori valoroase

Marca poștală din Newfoundland de 3 c. din anul 1919 a fost pregătită inițial pentru zborul transatlantic din 4 aprilie a lui Morgan Raynham, fiind supratipărită provizoriu cu textul „Poșta aeriană atlantică” și cu inițialele J.A.R. (J.A. Robinson directorul oficiului poștal) aplicate pe verso. Avionul fiind distrus, la cea de a doua încercare de decolare, poșta a fost transportată în cele din urmă pe mare.

Astăzi se cunosc mai puțin de 20 de plicuri circulate cu astfel de mărci poștale, care datorită rarității lor sunt mult apreciate de filateliști. Recent, pe 14 decembrie 2020, o astfel de scrisoare a fost vândută cu 7.000 de euro la licitația Robert & Siegel, iar la licitația din 27 iunie 2017, un alt exemplar a fost adjudecat cu nu mai puțin de 12.500 euro.

06 februarie 2021

Erori de machetare la nivel înalt

Georges Clemenceau, fost președinte al Franței, a rămas în istorie ca o persoană foarte pretențioasă în ceea ce privește ortografia numelui său. Din cauza felului său repezit i s-a pus porecla de „Tigrul”. Vai de acela care i-ar fi scris numele cu un accent ascuțit pe primul „e”. Se pare că acei care au elaborat marca poștală franceză de 90 c. (pusă în circulație la data de 18 aprilie 1939), comemorând cuirasatul ce-i poartă numele, au ignorat acest amănunt, deoarece marca poartă un prea frumos accent ascuțit. Faptul a stârnit la vremea respectivă în presă o vie polemică și la un moment dat se vorbea despre un nou tiraj corectat, la care însă s-a renunțat.

05 februarie 2021

Jamesonitul

Jamesonitul (Pb₄FeSb₆S₁₆) este un mineral din clasa sulfurilor și sulfosărurilor. Ia naștere doar prin procese hidrotermale, fiind întâlnit în ocurențele de acest tip. Varietatea fin cristalizată, sub forma unor ace milimetrice, care se întretaie pe diferite direcții și sub diferite unghiuri, poartă denumirea de plumozit. Această caracteristică de cristalizare oferă eșantioanelor minerale un aspect de pâslă sau vată.

04 februarie 2021

O întâmplare de acum aproape 90 de ani

Marca poștală (Mi #US349) pusă în circulație
la data de 15 iunie 1932

Întotdeauna au existat persoane care nu au rezonat cu viziunea artistului plastic care a realizat macheta anumitor mărci poștale. Iată, în continuare, o întâmplare petrecută cu aproape un secol în urmă la un oficiu poștal din Texax, Statele Unite ale Americii. O tânără, scandalizată, refuză să primească pentru francare o marcă poștală emisă cu ocazia jocurilor olimpice de vară desfășurate în Los Angeles în anul 1932, reprezentând un aruncător de disc neîmbrăcat. Ea ceru altă marcă și explică oficiantului de la ghișeu: „Nu-mi pot imagina cum aș putea trimite mamei mele fotografia unui bărbat gol”. I se dădu în schimb pe loc, marca lui Th. Roosevelt cu guler și cravată.

03 februarie 2021

Porumbelul din Basel

Orașul Basel a fost cel de-al treilea canton elvețian, după Zürich și Geneva, care a adoptat în 1845 metoda taxei poștale plătite anticipat cu ajutorul mărcilor poștale adezive. „Porumbelul din Basel” a fost cea dintâi marcă poștală imprimată în trei culori, pusă în circulație la data de 1 iulie 1845. Ea nu a fost însă apreciată de public și timp de cinci ani a fost puțin utilizată. A fost retrasă din circulație la data de 30 septembrie 1954. Considerată astăzi o raritate (41.480 mărci tipărite), ea a devenit una dintre cele mai căutate mărci poștale. Considerată a fi extrem de rară, un exemplar este astăzi evaluat la suma de 18.000 de franci elveției, putând ajunge până la 37.500 de franci elveției pentru un plic francat cu această marcă.

02 februarie 2021

Delta Moldovei

La doar câteva zile de la intrarea în vigoare a noilor tarife poștale, Romfilatelia introduce în circulație miercuri, 3 februarie 2021, emisiunea de mărci poștale Delta Moldovei, alcătuită din 7 mărci poștale, pentru a sărbători Ziua Mondială a Zonelor Umede din 2 februarie.
Stârcul galben (Ardeola ralloides) este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 2 lei (contravaloarea unei corespondențe neprioritare interne cu greutatea de până în 50 de grame).
Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax) este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 2,10 lei (contravaloarea unei corespondențe neprioritare interne cu greutatea cuprinsă între 50 și 100 de grame).
Bătăușul (Calidris pugnax) este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 3,40 lei (contravaloarea unei recomandate neprioritare interne cu greutatea de până în 50 de grame).
Nagâțul (Vanellus vanellus) este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 5,50 lei (contravaloarea unei corespondențe neprioritare externe cu greutatea de până în 50 de grame).
Eretele de stuf (Circus aeruginosus) este înfățișat pe timbrul cu valoarea nominală de 9 lei (contravaloarea unei corespondențe prioritare externe cu greutatea de până în 50 de grame).
Chira de baltă (Sterna hirundo) este reprezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 10,50 lei (taxa de recomandare externă).
Egreta mică (Egretta garzetta) apare pe timbrul cu valoarea nominală de 19,50 lei (contravaloarea unei recomandate prioritare externe cu greutatea de până în 50 de grame).
Piciorongul (Himantopus himantopus) este reprezentat pe plicul „prima zi” a emisiunii.
Mapa filatelică este realizată în tiraj limitat de 203 exemplare și este echipată cu blocul special de 7 timbre dantelate, al emisiunii, având ștampila aplicată în clar cu folio aur. Blocul filatelic este numerotat de la 001 la 203.
Emisiunea este paginată în coală de 80 timbre + 1 vinietă, minicoală de 5 timbre + 1 vinietă + tête-bêche și bloc special de 7 timbre dantelate.

Publicitate

Persoane interesate