Publicitate

11 iunie 2021

Comemorarea a 132 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu la Teatrul Ararat din Baia Mare

„Pe mine, mie... redă-mă” sau, de ce nu, la fel de bine, de exemplu: Treptele vieţii, Etapele cunoaşterii (de sine), Odă dragostei, Omagiu lui Mihai Eminescu (& William Shakespeare & Marin Sorescu), Slavă poeziei (cea adevărată, de mesaj şi substanţă). Asistăm la un inedit spectacol care pune în valoare lirica shakespeariană, apoi pe cea eminesciană şi-n final pe cea a lui Marin Sorescu, într-o extraordinar de inspirată selecţie şi ordonare de texte cuprinse într-o specială viziune regizorală.
Așadar, marți, 15 iunie 2021, de la ora 17, Teatrul Ararat din Baia Mare (sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor) comemorează 132 de ani de la trecerea în neființă a Luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu, prin spectacolul recital „Pe mine, mie ... redă-mă”.
Distribuția: Claudiu Pintican și Raluca Florian.
Regia artistică: Claudiu Pintican. 

10 iunie 2021

Câinele, prieten al omului

Romfilatelia introduce în circulație, vineri, 11 iunie 2021, emisiunea de mărci poștale Câinele, prieten al omului (LP #2327), alcătuită din patru timbre și un plic „prima zi” (227 exemplare) machetată de George Ursachi. Cele patru timbre ale seriei (48 x 33 mm), având valorile nominale de 2 lei (contravaloarea unei corespondențe interne neprioritară cu greutatea de până în  50 de grame), 2,20 lei (contravaloarea unei corespondențe interne neprioritară cu greutatea cuprinsă între 100 și 500 de grame), 5,50 lei (contravaloarea unei corespondențe externe neprioritară cu greutatea de până în  50 de grame) și 19,50 lei (contravaloarea unei corespondențe recomandate externe prioritară cu greutatea de până în 50 de grame), prezintă aspecte ale interacțiunii dintre om și câine, acesta din urmă apărând în ipostaze diferite: ajutor practic al omului (ca însoțitor al nevăzătorilor sau al persoanelor cu dizabilități motorii), dar și simplu prieten afectuos al copiilor. Emisiunea este însoțită de 4 cărți maxime (212 seturi).

Regulamentul expoziției filatelice naționale „ANIVERSĂRI SIBIENE” care se va desfășura la Sibiu în perioada 29-31 octombrie 2021

REGULAMENTUL EXPOZIȚIEI NAȚIONALE DE FILATELIE
„ANIVERSĂRI SIBIENE”

300 DE ANI DE LA NAȘTEREA BARONULUI SAMUEL VON BRUKENTHAL
ȘI
830 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ A SIBIULUI
Sibiu 29-31 octombrie 2021


1. ORGANIZARE

1.1.Expoziţia Naţională de filatelie „ANIVERSĂRI SIBIENE” (300 de ani de la nașterea Baronului Samuel von Brukenthal și 830 de ani de la prima atestare documentară a Sibiului) este organizată de către Asociația Filateliștilor din județul Sibiu cu sprijinul Primăriei  Municipiului Sibiu şi în colaborare cu Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.
1.2. Expoziția va avea loc în perioada 29-31 octombrie 2021, în Holul Bibliotecii Județene ASTRA (Corp B) din Sibiu.
1.3. Expoziţia se va desfăşura în conformitate cu prezentul regulament, precum şi în baza reglementărilor F.F.R. de organizare a expozițiilor filatelice.

2.CONDIŢII DE PARTICIPARE

2.1 Expoziția este rezervată membrilor asociațiilor filatelice din întreaga țară cu exponate care au obținut cel puțin diplomă în rang de medalie de argint la o expoziție interjudețeană sau națională.
2.2 În clasa de competiție expozanții pot participa cu maxim două exponate. Sunt admise în competiție și exponate în premieră pe baza unei recomandări scrise din partea Asociației al cărei membru este expozantul, care să confirme calitatea exponatului respectiv.
2.3 Participarea se va solicita în scris, printr-o cerere tip, pusă la dispoziţie de către organizatori, cu viza asociaţiei din care face parte expozantul.
2.4 Cererile de înscriere, însoțite de copia planului exponatului, trebuie să ajungă la Comitetul de organizare până la data de 15 iulie 2021.
2.5 Confirmarea cererilor de participare pentru exponatele admise se va face până în data de 20 iulie 2021.
2.6. Exponatele trebuie să ajungă la Comitetul de organizare până în 15 octombrie 2021, la următoarea adresă poștală: Salade Nicolae, Str. O. Goga nr. 45, 550490 SIBIU 6.
2.7 Exponatele din clasa tineret vor avea minim 3 feţe panou iar cele din clasa maturi minim 5 fețe de panou cu excepția exponatelor din clasa „UN PANOU”. Fiecare panou va avea 16 file format A4 (30 x 21 cm.) sau 8 file A3.
2.8 Exponatele vor fi protejate în folie de plastic transparentă. Fiecare filă, pe verso, va fi numerotată, în funcţie de panou, precum şi datele de identificare, astfel: număr panou / număr filă din panou, titlul exponatului, numele expozantului și adresa.
2.9  Fiecare exponat va avea ataşat un inventar în două exemplare.
2.9.1. Comitetul de Organizare va asigura securitatea exponatelor pe timpul desfășurării expoziției.
2.10 Exponatele vor fi returnate de către organizatori, în termen de 10 zile de la data închiderii expoziţiei. Până la închiderea expoziției, exponatele nu pot fi demontate și preluate decât cu acordul președintelui Comitetului de organizare.
2.11  Participarea la expoziție este gratuită.
2.12 Cererile de participare vor fi trimise pe adresa: Salade Nicolae, Str. O. Goga Nr. 45, 550490 Sibiu 6 sau e-mail: nicusalade@yahoo.com
Relații suplimentare se pot obține de la:
Salade Nicolae  - e-mail: nicusalade@yahoo.com și telefon 0764336313
Dejugan Ioan – e-mail: neludejugan@yahoo.com și telefon: 0721520910

3. CLASE DE PARTICIPARE

3.1 CLASA DE ONOARE, la care pot participa exponate care au obținut medalii de aur în ultimii 5 ani la expoziții internaționale, sau care au fost invitate în mod special de către Comitetul de organizare;
3.2. CLASA HORS CONCOURS, pentru exponate aparținând membrilor din juriu și membrilor familiilor acestora sau exponate pentru care s-a solicitat expres această opțiune;
3.3. CLASA COMPETIȚIE, atât maturi cât și tineret, la care se pot înscrie exponate de filatelie tematică și istorie poștală, cartofilie, maximafilie, întreguri poștale, open și „un panou” având următoarele tematici: istorie, pictură, artă populară, stiințele naturii, farmacie, arhitectura, ocrotirea mediului.

4. JURIUL EXPOZIŢIEI

4.1 Juriul Expoziţiei va fi alcătuit din 3 membri şi un secretar fără drept de vot.
4.2 Deliberările juriului sunt secrete. Hotărârile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate.
4.3 Preşedintele juriului va fi propus de către Comitetul de Organizare și supus aprobării Comitetului Director al F.F.R.
4.4 Se vor acorda diplome în rang de medalie de: aur, vermeil mare, vermeil, argint mare, argint, bronz argintat, bronz şi diplomă de participare.
4.4.1. Juriul poate recomanda Comitetului de organizare acordarea de premii speciale pentru cele mai bune colecții.
4.5. Pentru exponatele din clasa „UN PANOU” se vor acorda Dipălome în rang de medalii care confirmă punctajul obținut.

5. DISPOZIŢII FINALE

5.1. Prin cererea de participare expozantul își exprimă implicit acordul deplin cu prevederile prezentului regulament.
5.2. Cu ocazia expoziției, Comitetul de organizare va realiza catalogul și palmaresul expoziției, diploma expoziției, plicuri și ștampile speciale, insigna și medalia expoziției. Toate materialele realizate se vor distribui gratuit tuturor expozanților, membrilor Comitetului de organizare, membrilor juriului, oficialităților și tuturor celor care vor contribui la buna organizare a acestei expoziții.
5.3. Un expozant nu poate primi decât un singur set de materiale realizate cu ocazia expoziției, indiferent de numărul de exponate prezentate.
5.4. Comitetul de Organizare îşi rezervă dreptul de a face eventuale modificări prezentului regulament, care vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi.

Comitetul de organizare

Ziua Eroilor

În memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credinţă, libertate, dreptate, pentru apărarea ţării şi întregirea neamului s-a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită cu prilejul Zilei Înălţării Domnului Iisus Hristos şi să fie sărbătoare naţională a poporului român.
Romfilatelia îi omagiază pe Eroii neamului românesc, prin emiterea unui întreg poștal, care a fost introdus în circulație, în data de 10 iunie 2021, de Ziua dedicată lor! Plicul, cu marca fixă de 2 lei (tricolor cu imaginea unui grup de soldați care imping un tun) prezintă în semiilustrație un post de tragere antiaerian. Fotografiile utilizate la machetare fac parte din colecția Muzeului Național Militar „Regele Ferdinand I”. Grafica plicului mai cuprinde stema Statului Major al Apărării și patru versuri găsite în ranița unui soldat mort în războiul de întregire din 1918.
Veșnica lor pomenire din neam în neam!