Publicitate

20 decembrie 2019

Întreguri poștale - plicuri: Poșta română - rapiditate și eficiență

Pe data de 1 septembrie 1997 Edipost a pus în circulație întregul poștal - plic cu marcă fixă: „Întroducerea în serviciu a primului oficiu poștal containerizat” (cod 090/97), într-un tiraj de 100.000 exemplare. Marca fixă, cu valoarea nominală de 450 lei (contravaloarea unei scrisori simple „alte localități” la data punerii în circulație), ilustrează interiorul unui astfel de oficiu poștal. În semiilustrația plicului întâlnim imaginea unui oficiu poștal transportabil (vedere exterioară). 
Ideea unor astfel de oficii poștale a apărut din dorința de mobilitate a Poștei Române de la aceea vreme, ele fiind capabile de a fi transportate cu mijloace auto și feroviare în diverse puncte îndepărtate pentru a efectua cu rapiditate toată gama de servicii oferite. La data punerii în circulație a întregului poștal existau deja în România două astfel de oficii poștale: Nr. 1 - Borș, județul Bihor (inagurat la data de 25 august 1997, prilej cu care filateliștii clujeni au realizat și o ștampilă specială pentru momentul inaugurării) și Nr. 2 - Oituz, jud. Bacău (inaugurat pe data de 1 septembrie 1997).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu