Publicitate

sâmbătă, 13 iulie 2019

Peceți ale domnitorilor români

Cu ocazia „Zilei mărcii poștale românești” Romfilatelia introduce în circulație luni, 15 iulie 2019, emisiunea de mărci poștale având ca tematică „Peceți ale domnitorilor români” (LP 2248), după cum informează compania într-un comunicat de presă postat pe site-ul instituției.
Pe cele patru timbre ale emisiunii sunt reproduse imagini ale peceților în ceară care au aparținut domnitorilor Alexandru cel Bun (1400-1432), Ștefan cel Mare (1457-1504), Vasile Lupu (1634-1653) și Petru Rareș (1527-1538; 1541-1546). Imaginile Peceților sunt reproduse după exponate autentice aparținând patrimoniului muzeistic al Bibliotecii Academiei Române.
Timbrul cu valoarea nominală de 3,10 lei reproduce pecetea domnitorului Alexandru cel Bun. Acesta a devenit domn al Moldovei cu o puternică susținere din partea lui Mircea cel Bătrân. S-a remarcat printr-o domnie pașnică într-un timp în care Moldova cunoaște cea mai mare întindere, cu granițe statornice, la care se adaugă o resimțită prosperitate economică. Poșta Română va primi din această valoare nominală 6.300 de timbre pe care le va putea folosi, printre altele, la francarea corespondenței interne prioritare cu greutatea cuprinsă între 100 și 500 de grame sau a unei recomandate interne neprioritare cu greutatea de până la 50 de grame.
Pecetea domnitorului Ștefan cel Mare este reprodusă pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei. Domnitor de excepție s-a remarcat ca om politic și strălucit diplomat, ilustru comandant de oaste, strateg, unificator, sprijinitor al culturii, însemnat ctitor de așezăminte, reîntemeietorul Moldovei, simbol al luptei pentru independență a românilor și apărător al creștinătății. Poșta Română va primi din această valoare nominală 4.200 de timbre pe care le va putea folosi, printre altele, la francarea corespondenței externe prioritare cu greutatea de până la 50 de grame.
Pecetea domnitorului Petru Rareș este reprodusă pe timbrul cu valoarea nominală de 8,50 lei. Petru Rareș a dat culturii românești pictura exterioară a bisericilor Moldovei, sub forma frescelor a căror strălucire se înscrie alături de cele mai izbutite opere de artă religioasă ale Europei. Poșta Română va primi din această valoare nominală 4.900 de timbre pe care le va putea folosi, printre altele, la francarea corespondenței externe prioritare cu greutatea cuprinsă între 50 și 100 de grame.
Timbrul cu valoarea nominală de 11,50 lei reproduce pecetea lui Vasile Lupu. Este cunoscut ca un ctitor de excepție pentru biserica Trei Ierarhi din Iași, devenită nu numai așezământ religios, dar și un cunoscut centru de cultură. Trăinicia construcției conferită de piatra și marmura minuțios prelucrată, dovedesc fără tăgadă ambiția domnitorului de a rămâne în memoria urmașilor. Poșta Română va primi din această valoare nominală 4.200 de timbre pe care le va putea folosi, printre altele, la francarea corespondenței externe neprioritare cu greutatea cuprinsă între 100 și 500 de grame.
Toate timbrele au dimensiunea de 72 x 36 mm, au fost machetate de către Mihail Vămășescu, iar pentru CNPR au fost paginate în coli de 14 timbre. Pentru filateliști, prin magazinele Romfilatelia pe lângă această formă de machetare, emisiunea se mai prezintă paginată și sub formă de minicoală de 5 timbre + 1 vinietă (6.250 de serii) sau sub formă de bloc de 4 timbre nedantelate incluse într-un album filatelic (LP 2248a).
Cele 287 de exemplare ale albumului filatelic reunesc în aceeași tematică produse aparținând filateliei și medalisticii. În interiorul albumului sunt expuse două piese valoroase de colecție: blocul special al emisiunii cu patru timbre nedantelate, precum și replica realizată din aur a mărcii poștale de 54 de parale, parte din prima emisiune filatelică românească „Cap de bour”, ambele piese numerotate de la 001 la 287.
Emisiunea mai este însoțită de 2 FDC-uri (250 de seturi) echipate cu timbrele emisiunii, numerotate și obliterate cu ștampila „prima zi”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu