Publicitate

miercuri, 2 octombrie 2019

150 de ani de la nașterea filosofului indian Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi s-a născut pe 2 octombrie 1869, la Porbandar, India și a murit în 1948 la vârsta de 78 de ani. De-a lungul vieții a fost un renumit om politic, barrister, scriitor politic, jurnalist, filozof, autobiograf, eseist, redactor de gazetă, militant pentru drepturi civile, memorialist, umanitarist, activist antirăzboi și revoluționar.
Gandhi luptă pentru recunoașterea drepturilor compatrioților săi și, începând din anul 1906, lansează la nivel de masă metoda de revoltă bazată pe rezistență pașnică, denumită Satyagraha, o formă de refuz radical al oricărei colaborări cu autoritățile britanice. Guvernul sud african admite, în cele din urmă, adoptarea unor reforme în favoarea muncitorilor indieni: anularea unora din regulile discriminatorii, recunoașterea drepturilor civile pentru imigranți și validitatea căsătoriilor religioase.
În 1915 Gandhi se întoarce în India, unde fermenta deja nemulțumirea populației autohtone împotriva dominației britanice, în special împotriva unei noi legi agrare, care prevedea confiscarea pământului țăranilor în caz de recoltă proastă sau de necultivare. Gandhi devine lider al Partidului Congresului, care avea în program eliberarea Indiei de sub colonialismul britanic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu