Publicitate

vineri, 6 septembrie 2019

Regulamentul expoziţiei filatelice interjudeţene cu participare internaţională „ETNIC 2019”

    1. Forumul Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin în colaborare cu Asociaţia Filatelică din Reşiţa va organiza în perioada 2 - 3 noiembrie 2019 expoziţia filatelică interjudeţeană cu participare internaţională „ETNIC 2019”, cea de a VI-a organizată sub acest motto la Reşiţa. Această expoziţie se încadrează în programul de manifestări organizate cu prilejul „Toamnei Culturale Germane la Reşiţa”.
    2. Expoziţia se va organiza conform regulamentelor F.F.R. şi a regulamentelor F.I.P. Sunt invitaţi să participe filatelişti din ţară şi străinătate ce posedă exponate cu tematica „Minorităţi naţionale” şi tot ce decurge din această tematică.
    3. Toate exponatele vor fi proprietatea participanţilor.
    4. Expoziţia filatelică „ETNIC 2019” va avea următoarele clase de participare:
    A - Clasa în afara concursului (hors concours) rezervată membrilor juriului, familiilor acestora
    şi invitaţilor;
    B - Clasa de competiţie va cuprinde următoarele grupe:
    a - colecţii tematice şi de subiect, reprezentând personalităţi etnice, aspecte din cultură, literatură, artă, patrimoniu şi religie din mediul etnic sau interetnic, regiunile unde convieţuiesc minorităţile naţionale în România;
    b - colecţii de cartofilie specifice tematicii de mai sus;
    c - colecţii de maximafilie de la punctul a;
    d - colecţii de intreguri poştale de la punctul a;
    e - colecţii de istorie poştală locală şi de zonă.
    5. Participarea la expoziţie va fi solicitată printr-o cerere de înscriere, pusă la dispoziţie de comitetul de organizare.
    6. Cererile vor avea, pentru participanţii din ţară, viza asociaţiei filatelice din care fac parte aceştia şi vor fi trimise comitetului de organizare până la data de 19 septembrie 2019 pe adresa: Biblioteca Germană „Alexander Tietz”, Bd. Revoluţia din Decembrie, nr. 22, RO-320086 Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin.
    7. Comitetul de organizare, în funcţie de spaţiul disponibil, îşi rezervă dreptul de a accepta exponatele şi va comunica aceasta potenţialilor expozanţi până la data de 25 septembrie 2019.
    8. Un exponat trebuie să cuprindă între 2 și 4 feţe de panou, cu câte 15 file, fiecare filă având dimensiunea de 21 x 30 cm.
    9. Exponatele trebuie să ajungă la comitetul de organizare până la data de 16 octombrie 2019, la adresa de mai sus.
    10. Fiecare exponat va fi însoţit de un inventar în 3 exemplare, cu indicarea numărului de mărci sau piese ce se găsesc pe fiecare foaie şi cu valoarea exponatului. Foile vor fi protejate în folii de plastic transparente.
    11. Cheltuielile pentru expedierea sau transportul colecţiilor la comitetul de organizare vor fi suportate de expozanţi. Exponatele vor fi înapoiate expozanţilor, în decurs de maxim 30 de zile de la închiderea expoziţiei, prin grija şi pe cheltuiala comitetului de organizare.
    12. Comitetul de organizare va lua toate măsurile de securitate pe timpul duratei expoziţiei.
    13. Juriul expoziţiei va fi format din trei membri titulari şi va avea un secretar fără drept de vot.
    14. Hotărârile juriului nu vor fi motivate şi sunt definitive.
    15. Criteriile de apreciere a exponatelor sunt cele stabilite de F.I.P.
    16. Vor fi acordate următoarele distincţii filateliştilor din clasa competitivă:
    - Diplomă în rang de Vermeil Mare,
    - Diplomă în rang de Vermeil,
    - Diplomă în rang de Argint Mare,
    - Diplomă în rang de Argint,
    - Diplomă în rang de Bronz Argint,
    - Diplomă în rang de Bronz,
    - Diplomă de participare;
    - Pentru exponatele de cartofilie se vor acorda distincţiile specifice acestei categorii.
    17. Comitetul de organizare va marca evenimentul prin mijloace filatelice specifice (plic special, obliterări, etc.). Ştampila ce se va realiza va fi aprobată de Direcţia Generală a Poştei, cu drept de folosire la oficiul poştal Reşiţa I în data respectivă.
    18. Exponatele meritorii vor fi premiate cu diferite materiale, cărţi etc.
    19. Prin completarea cererii de participare, solicitantul îşi exprimă acordul cu prezentul regulament.
    Adresa comitetului de organizare este:
    Biblioteca Germană „Alexander Tietz”,
    Bd. Revoluţia din Decembrie Nr. 22,
    RO-320086 Reşiţa, judeţul Caraş-Severin
    Comitetul de organizare:
    Erwin Josef Ţigla (0740 76 16 72; contact@erwinjoseftigla.ro)
    Ioan Borca
    Gustav Hlinka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu